Erektionsproblem – Fysiologiska orsaker. Del 2

Nervskador orsakade av olyckor eller sjukdomar Sjukdomar som parkinsson, MS, stroke och skallskador påverkar ofta den sexuella förmågan. Dessa sjukdomar påverkar nerverna och nervsignalerna, som betyder mycket för erektionsförmågan. Om du har någon av dessa sjukdomar och får erektionsproblem, kan du kontakta din läkare.

Erektionsproblem – Fysiologiska orsaker. Del 1

Hjärt- kärlsjukdomar På grund av att blodgenomstömmningen i kroppen är nedsatt vid en hjärt- kärlsjukdom, så kan även erektionen hämmas. Det är inte alltid så att din läkare informerar dig om detta.